Pravidla mini-volejbalu

Kategorie mini-volejbalu

Barva Počet hráčů Forma
Žlutý 2 Přehazovaná
Oranžový 2 Neplynulý
Červený 2 Plynulý prstový
Zelený 3 Plynulý
Modrý 3 Plynulý

Hráči startují v tričku „své“ barvy.

Žlutý mini-volejbal

 • Věk 6 – 8 let
 • Podání: Vhození míče jakýmkoliv způsobem nebo odbití prsty.
 • Rozehry se musí zúčastnit oba hráči.
 • Míč je chytán a házen obouruč nebo jednoruč (přehazovaná).

Oranžový mini-volejbal

 • Věk 7 – 9 let
 • Podání: Vhození míče vrchním způsobem jednoruč nebo odbití prsty.
 • První kontakt: První míč je chycen, nahráván spoluhráči odbitím prsty po vlastním nadhozu.
 • Druhý kontakt: Míč od spoluhráče je chycen a následně odbit prsty přes síť po vlastním nadhozu. Je možné odbít prsty rovnou přes síť bez chycení.

 

Červený mini-volejbal

 • Věk 8 – 10 let
 • Podání: Odbití prsty nebo jednoruč spodem či vrchem (není povolen výskok).
 • První a druhý kontakt je možné provést meziodbití nad sebe. Ve třetím kontaktu je meziodbití zakázáno a míč je přes síť prsty nebo jednoruč vrchem.

 

Zelený mini-volejbal

 • Věk 9 – 11 let
 • Podání: Vrchní nebo spodní odbití jednoruč.
 • Minimálně jedna přihrávka spoluhráči je povinná.
 • Pouze první odbití po servisu lze odbít bagrem.
 • Odbití přes síť je možné udělat ve výskoku.
 • Blokování je povoleno.

 

Modrý mini-volejbal

 • Věk 10 – 12 let
 • Minimálně jedna přihrávka spoluhráči je povinná.
 • Používá se všech herních volejbalových činností

 

Podrobná pravidla