Novodobá historie

Historie volejbalového klubu – Orel jednota Letohrad.


Koncem šedesátých let začalo hřiště v zámeckém parku praskat ve švech, protože vedle dvou družstev mužů hrálo i družstvo žen. Šatny ani umývárna se nedaly zřídit a tak bylo rozhodnuto vybudovat areál volejbalového oddílu na bývalém Sokolském cvičišti. Ten byl zprovozněn v roce 1970. Byly vybudovány tři antukové kurty. Zároveň se začaly stavět šatny se sprchami. Asi o tři roky později se postavila bouda na antuku. V roce 1990 jsme postavili kovovou boudu na nářadí. Další rozšiřování areálu je v dnešní době omezeno pro existenci soudního rozhodnutí o navrácení pozemku bývalého sokolského cvičiště do majetku ČOS.

Do počátku sedmdesátých let spadá vznik tradičního prvomájového turnaje, který se pořádal každoročně až do roku 1999. Během dlouhých let si vydobyl punc „prvního jarního měření sil pod širým nebem“.

polovině 80. let začal vést přípravu žáků hnátnický rodák Jan Motl, který svým působením a výchovou nových talentů přispěl k obnovení dobré výkonnosti letohradských volejbalistů.

Pod jeho vedením se buduje žákovské a později dorostenecké družstvo, které patřilo k úspěšným v okresním přeboru, ale po odstěhování nahrávače Jiřího Marka se rozpadlo. Byli v něm tito další hráči: Zdeněk Dušek, Marek Urban, Pavel Turko, Zdeněk Vojtíšek, František Kudláček, Čestmír Šťovíček, Petr Langr a Petr Šípek.

Dalším mezníkem bylo vybojování postupu do oblastní soutěže mužů v roce 1994 po dlouhých 26 letech. Na soupiskách se objevili tito hráči: Zdeněk Drbohlav, Z. Dušek, Pavel Liška, Aleš Maleček, Jindřich Mihulka, Jan Motl, Karel Skála, Martin Štěpánek, M. Urban, Tomáš Vencl, Jan Šejvl ml., Jarda Halík. Přes několik výborných výkonů se nepodařilo družstvu v této soutěži udržet a patří k předním družstvům okresu.

V roce 1996 dochází k oživení ženského volejbalu. Pod vedením Dany Kudláčkové, Jany Kollnerové a Jany Černohousové začaly trénovat dorostenky. Družstvo hrálo 2 roky oblastní přebor a dále pak pokračovalo v okresní soutěži ve složení: Kateřina Hillerová, Michaela Kollnerová, Jana Motlová, Petra Husárová, Zuzana Krejsová, Veronika Taclová, Anna Hlaváčková, Martina Luxová, a Marika Pecháčková.

Začátkem 90.let se daří, formou náboru, vytvářet družstva žáků a poté dorostenců. Postupně přes okresní, krajský přebor a Český pohár v sezóně 1996-1997, kde získávají cenné zkušenosti, postupují do druhé nejvyšší soutěže v republice – I.ligy juniorů. A tak v pěti po sobě jdoucích ročnících ( od r.1997 do r.2002 ) měří síly se špičkovými oddíly z celého státu. Nejlepšího umístění dosáhli na přelomu tisíciletí 1999-2000, kdy jen o bod nedosáhli na třetí místo. K této generaci patří neodmyslitelně tito hráči: Karel Kalivoda, Dušan Krejsa, Michal Hašek, Aleš Moravec, Michal Motl, Martin Hatka, Aleš Jánský, Michal Turko, David Stejskal, Libor Marek, Jindřich Sienczak, Pavel Stratílek, Tomáš Hottmar, Robin Honskus, Štefan Čanda, Ondřej Tomek, Cyril Stráník, Josef Chládek, Petr Blecha, Jakub Gernát, Michal Trnečka, Vojtěch Pilný, David Pilný, Martin Vyhnálek, Jan Chmelíček a Ondřej Limberk.

Novým miléniem, také vzrůstá členská základna oddílu, který v té době čítal přes 140 členů. Posiluje se práce s mládeží, kterou začíná vychovávat éra trenérů a vedoucích z řad stávajících či bývalých aktivních hráčů-hráček: Kollnerová Jana, Hrdina Jiří, Kaválková Lída, Majvald Pavel, Svoboda Viktor, Urban Marek, Moravec Petr, Černohousová Jana. To se odráží i v počtu družstev  nastupujících v soutěžích, jenž řídí ČVS. Několik sezón bylo přihlášeno – většinou do soutěží KP (krajského přeboru) – devět družstev z toho šest družstev mládeže (přípravka žáků, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, kadetky, juniorky).

Od ročníku 2001-2002 postoupilo družstvo „mužů“ do nejvyšší soutěže kraje, krajského přeboru I. třídy, kde po dvou letech účinkování v sezóně 2003-2004  dosáhlo nejlepšího umístění, jaké oddíl doposud má – 3.místo.

Úspěch se stal i odrazovým můstkem při rozhodování o využití nabídnuté možnosti přenechání třetí nejvyšší soutěže – II.ligy mužů – od Slavie Hradec Králové pro ročník 2004-2005. Do této soutěže se družstvo, tvořené pouze vlastními odchovanci s věkovým průměrem 22 let, poprvé v historii, přihlásilo.  

Sepsali: J. Šejvl a J. Motl