Počátky klubu

Historie volejbalového klubu – Orel jednota Letohrad.


Letohradský volejbal – muži

1930

Dle vyprávění pana Františka Kudláčka se s volejbalem v Kyšperku začínalo okolo roku 1930. Tehdejší hráči Vrbický Jaroslav, Berka Karel, Kudláček František, Klohna Karel, Faltus Josef, Aplt, Sedláček, Kandler, Malý se scházeli na Sokolském cvičišti, kde byla volejbalová hřiště. Hrálo se pod hlavičkou Sokola. Peníze na míče a síť se získávaly organizováním besídek a večírků.

 

 1947

Družstvo se zúčastnilo, kromě řady turnajů, první organizované soutěže s družstvy ostatních jednot. Válkou byla činnost těchto průkopníků ukončena. V poválečném období se v roce 1947 vytvořilo nové družstvo, které, podle vzpomínek pana Vlastíka Vyhnálka, tvořili hráči: Novotný Vlad., Hejzlar Zdeněk, Vyhnálek Vlastimil, Krčmář Václav, Janeba Jaroslav, Malý Stanislav, Kamínek Rudolf, Beneš Jiří, Řehák Jaroslav a později Kubový Jan a Preclík Vl.

 

1966

Největším úspěchem této generace byla účast v tehdejším krajském přeboru (2 roky) a několik let (padesátá léta) v krajské soutěži. Hrálo se na hřištích na Sokolském cvičišti a u Hedvy. Někteří z těchto hráčů, doplnění K. Vondráčkem, Fr. Majvaldem, Zd. Pecháčkem, J. Žďárkem a L. Larishem, tvořili soutěžní družstvo ještě v roce 1966. V tomto roce se hrálo již na hřišti v zámeckém parku. Kádr družstva se začal rozrůstat. Družstvo bylo omlazeno hráči Vl. Zářeckým, J. Šejvlem, P. Schleisem a „lichkováky“ J. Burešem a L. Volákem. Později J. Boháčem, R. Vackem a L. Chládkem. Toto družstvo vyhrálo v roce 1968 okresní přebor a v kvalifikaci postoupilo do krajské soutěže. V kraji se udrželo tři sezóny. V té době se založilo i „B“ družstvo a počet registrovaných hráčů přesáhl dvacítku.

Krajská soutěž přilákala i dobré hráče z okolí, takže v této době hráli za Letohrad „žamberáci“ J. Mik, J. Kubíček, „lišnický“ Sláva Musil, již zmínění „lichkovský a písecký“ V. Dostálek. Družstvem prošly desítky hráčů i odchovanců dorosteneckého družstva, vedeného Františkem Venclem. Z hráčů, kteří odehráli za Letohrad více sezón je možné jmenovat Č. Suchomela, St. Šejvla, L. Hovádka, V. Sivka, R. Maixnera, Z. Hlavsu, J. Duška, Fr. Hofmana, Zd. Štěpána, M. Berece, J. Hrušu, J. Škorpila, Aug. Moravce, Štefana Blažka, Zd. Navrátila, J. Ryšavého, O. Valdu, J. Šulcka, J. Čecha, J.Motla, P. Skácelíka, M. Wágnera, P. Tomku, Vl. Kubelku, R. Dvorského, J. Schwarze, R. Štěpánka, P. Bartoše, P. Majvalda, P. Lišku, J. Exlera, J. Hrdinu, M. Petráčka, A.Kristla, P.Hrdinu, V. Svobodu .

 

Letohradský volejbal – ženy

Družstvo žen hrálo od poloviny 60. let převážně krajský přebor, od poloviny 80. let potom okresní soutěž až do roku 1992. Za celé období se zde vystřídaly hráčky: Vondráčková Marie, Kočová Irena., Schleisová Marie, Kaplanová Helena, Machálková Olga, Durchánková Věra, Šejvlová Miloslava, Tyllingerová Eva, Hejzlarová Dana /Kudláčková/, Šafářová Jaroslava, /Břízová/,  Jansová Danuše /Motyčková/, Mrázková Naďa /Kubištová/, Suchomelová Marta /Matějková/, Štrupová Radmila /Haüslerová/, Hejcmanová Eva /Středová/, Kamínková Zuzana /Kutačová/, Archlebová Olga /Peřinová/, Venclová Blanka /Břízová/, Pecháčková Eva, Vondráčková Hana /Hrdinová/, Vondráčková Eva /Wagnerová/, Rousová Pavla /Skácelíková/, Matyášová Milada /Kočová/, Černohousová Jana, Kollnerová Jana, Hejtmánková Dana /Šilarová/, Mihulková Hana /Faltová/, Dana Motyčková, Simona Šejvlová a Lenka Svatá.

 

Významné osobnosti letohradského klubu

Výčet je nutné doplnit o funkcionáře, bez nichž by se činnost oddílu neobešla:

 • Kudláček František 1930-38 (vedoucí družstva + hráč),
 • Krčmář Václav – 1947-69 (ved. družstva + hráč),
 • Vyhnálek Vlastimil – 1947-80 (trenér + hráč),
 • Ryšavý Jiří – 1968-90 (jednatel),
 • Pecháček Zdeněk – 1970-80 (trenér + hráč),
 • Moravec Jiří – 1990 (jednatel).

Předsedové oddílu:

 • Hlavsa Jan – do r.1966,
 • Hradecký Luděk – 1966-70 (předseda),
 • Suchomel Čeněk – 1970-75 (předseda + hráč),
 • Vencl František – 1975-90 (předseda + trenér + hráč),
 • Šejvl Jan – 1990-2000 (předseda + trenér + hráč),
 • Jan Motl – 2000 (předseda + trenér + hráč).

Sepsali: J. Šejvl a J. Motl